Home Mastercam Lệnh Letter, viết chữ trong mastercam

Lệnh Letter, viết chữ trong mastercam

1729
0
SHARE

Cho phép ta tạo ra các dạng text dọc theo các đường thẳng, đường  cong hoặc các đối tượng   hình học

Chọn menu > Create > Next menu > Letter hay chọn biểu tượng

Hộp thoại xuất hiện

lenh let 1

Các bước thực hiện:

 

- Xác lập các thông số và nhập kí tự:

Font: chọn font được định nghĩa trước bởi Mastercam.

Height: chiều cao của kí tự

Arc radius: Bán kính của cùng tron để viết kí tự

Spacing: Khoảng cách giữa các kí tự

Horizontal: Vẽ kí tự theo phương ngang

Vertical: Vẽ kí tự theo phương thẳng đứng

Top of Arc: Vẽ kí tự theo cùng tròn ở đỉnh

Botm of arc: vẽ kí tự theo cùng tròn ở đáy

Letters: nhập kí tự vào

- Xác định điểm đặt các kí tự.

lenh let 2

Chúng ta chọn font và bỏ qua font size và chọn OK

Nhập chữvào ô letters: advance-cad

Nhập chiểu cao vào o Parameters height: 3.0

Chọn hướng cho phông chữ trong bằng Alignment.

Chú ý : Hệ thống sẽ đưa ra 4 tuy chọn thể hiện phông chữ sau:

Horizontal : viểt chữ theo phương ngang

Vertical : viểt chữ theo hàng dọc

Top of arc : viết chữtrên đỉnh một cùng

lenh let 3

Bottom of arc : viết chữnằmdưới một cùng

Nhập khỏang cách cách chữ vào ôparameter spacing:

Sau khi chỉnh sửa xong phông chữ phù hợp thì chọn OK roi sau độ nhập điểm đầu tiên cho câu chữ.

Viết chữ theo kiểu Horizontal hoặc Vertical

lenh let 4

Letter : advance-cad

Nhập  chiều cao vào parameter height: 20

lenh let 5

Chọn điểm đặt cho chữ.

lenh let 6

Viết chữ theo kiểu Bottom of  hoặc Top of arc

lenh let 7

Các bạn làm tượng   tự.

Tag:

  • phay chu trong mastercam x5