Home Mastercam Lệnh Letter, viết chữ trong mastercam

Lệnh Letter, viết chữ trong mastercam

2257
0
SHARE

Cho phép ta tạo ra các dạng text dọc theo các đường thẳng, đường  cong hoặc các đối tượng   hình học

Chọn menu > Create > Next menu > Letter hay chọn biểu tượng

Hộp thoại xuất hiện

lenh let 1

Các bước thực hiện:

 

- Xác lập các thông số và nhập kí tự:

Font: chọn font được định nghĩa trước bởi Mastercam.

Height: chiều cao của kí tự

Arc radius: Bán kính của cùng tron để viết kí tự

Spacing: Khoảng cách giữa các kí tự

Horizontal: Vẽ kí tự theo phương ngang

Vertical: Vẽ kí tự theo phương thẳng đứng

Top of Arc: Vẽ kí tự theo cùng tròn ở đỉnh

Botm of arc: vẽ kí tự theo cùng tròn ở đáy

Letters: nhập kí tự vào

- Xác định điểm đặt các kí tự.

lenh let 2

Chúng ta chọn font và bỏ qua font size và chọn OK

Nhập chữvào ô letters: advance-cad

Nhập chiểu cao vào o Parameters height: 3.0

Chọn hướng cho phông chữ trong bằng Alignment.

Chú ý : Hệ thống sẽ đưa ra 4 tuy chọn thể hiện phông chữ sau:

Horizontal : viểt chữ theo phương ngang

Vertical : viểt chữ theo hàng dọc

Top of arc : viết chữtrên đỉnh một cùng

lenh let 3

Bottom of arc : viết chữnằmdưới một cùng

Nhập khỏang cách cách chữ vào ôparameter spacing:

Sau khi chỉnh sửa xong phông chữ phù hợp thì chọn OK roi sau độ nhập điểm đầu tiên cho câu chữ.

Viết chữ theo kiểu Horizontal hoặc Vertical

lenh let 4

Letter : advance-cad

Nhập  chiều cao vào parameter height: 20

lenh let 5

Chọn điểm đặt cho chữ.

lenh let 6

Viết chữ theo kiểu Bottom of  hoặc Top of arc

lenh let 7

Các bạn làm tượng   tự.

Tag:

  • cách viết ký tự đặc biệt vào mastercam
  • cau lenh letter
  • chữ Letters
  • học hai chữ trên mastercam V9

Học Mastercam 2tr - Học CNC 2tr - Cơ khí Solidworks-Học Catia 1.5 tr - Học ProE 1.5tr - Học NX 2.4 tr - Học thiết kế ngược - Học giày dép
Học vẽ Mẫu Jpaint/Artcam-Gia công PowerMill - Gia công Alphacam - Chi tiết máy Inventor- Nữ trang Matrix- Khuôn Cimatron

Các lớp kỹ thuật

Chương trình đào tạo cơ bản và nâng cao mảng cơ khí, xây dựng.

Tài liệu kỹ thuật

Tài liệu và DVD chuyên ngành nhằm tự học để phục vụ cho công việc

Tuyển dụng

Tuyển giảng viên đào tạo và cộng tác viên Part-time toàn quốc.

Download ứng dụng

Cài đặt để tự học các phần mềm kỹ thuật trên điện thoại miễn phí

Advance Cad YT

Kênh video chất lượng để tự học các phần mềm kỹ thuật miễn phí