Home Jdpaint Lệnh Join, tùy chọn nối các đối tượng trong Jdpaint

Lệnh Join, tùy chọn nối các đối tượng trong Jdpaint

810
0
SHARE

Có nhiều tùy chọn nối được dùng.

Với autojoin, khi bạn vẽ nhiều đường nhưng khe hở của chúng rất nhỏ thì dùng tùy chọn này để nối chúng lại.

Default Tùy chọn nối đường mặc định. Phần mềm sẽ tự động tính toán để nối các đường theo các tùy chọn sao cho đảm bảo tối ưu hình học nhất.

Change start Point : Nối các đường bắt cách thay đổi điểm đầu

Change end Point : Nối các đường bắt cách thay đổi điểm cuối.

Add line: thêm một đường thẳng để nối

Add arc, nối dùng cung

Add biezer: Nối dùng đường biezer

lenh jon 1lenh jon 2

Ví dụ về change end pt

lenh jon 3

Học Mastercam 2tr - Học CNC 2tr - Cơ khí Solidworks-Học Catia 1.5 tr - Học ProE 1.5tr - Học NX 2.4 tr - Học thiết kế ngược - Học giày dép
Học vẽ Mẫu Jpaint/Artcam-Gia công PowerMill - Gia công Alphacam - Chi tiết máy Inventor- Nữ trang Matrix- Khuôn Cimatron

Các lớp kỹ thuật

Chương trình đào tạo cơ bản và nâng cao mảng cơ khí, xây dựng.

Tài liệu kỹ thuật

Tài liệu và DVD chuyên ngành nhằm tự học để phục vụ cho công việc

Tuyển dụng

Tuyển giảng viên đào tạo và cộng tác viên Part-time toàn quốc.

Download ứng dụng

Cài đặt để tự học các phần mềm kỹ thuật trên điện thoại miễn phí

Advance Cad YT

Kênh video chất lượng để tự học các phần mềm kỹ thuật miễn phí