Home Autodesk Revit Mep 2013 Lệnh Component trong Model Revit MEP

Lệnh Component trong Model Revit MEP

411
0
SHARE

Tùy chọn này cho phép tạo một chi tiết trên mô hình xây dựng, dựa theo một loại chi tiết được tạo. Ta chọn thiết bị cần tạo vá xác định vị trí đặt, nếu thiết bị không có trong danh sách chọn của Properties, bạn có thể tải từ công cụ Load Family.

Ở đây ta có 2 chế độ tạo là:

Place a Component: Tạo một thiết bị trên mô hình công trình

lenh compon 1

Model in-place: Tạo một chi tiết chỉ dành riêng cho dự án đó, nó chỉ có trong nội dung của dự án hiện tại và không thể tải cho dự án khác.

lenh compon 2

 

Một số tài liệu bạn có thể tham khảo: