Home Mastercam Mastercam X7 Lập trình Mastercam X7_ Hướng đi dao mới với đường chạy dao...

Lập trình Mastercam X7_ Hướng đi dao mới với đường chạy dao xoắn Helix Bore

407
0
SHARE

Với các phiên bản mastercam trước đó, đường chạy dao tinh Helix Bore bị giới hạn bởi dưới tới phần trên của mặt xuất dao. Trong MASTERCAM X7, giờ bạn có thể chọn cách mà đường đi dao tinh được tạo. Trên trang tham số đường đi dao Rough/Finish, chọn phương pháp tinh từ các tùy chọn dưới trên menu xổ xuống.

Helix Upwardly: Dao  cắt lớp cuối theo biên đường kính dưới lỗ và sau đó tạo một đường đi dao xoắn từ dưới lên.

Helix downwardly: Dao lùi lại lên mặt đỉnh của phôi, di chuyển tới biên đường kính lỗ và sau đó xuất đường xoắn từ trên tới dưới.

Circle: Dao nằm tại đường kính lỗ, và tạo một đường tròn đơn cắt tại đáy của lỗ.