Home CAD/CAM/CNC Lập trình gia công tiện rãnh với edgecam

Lập trình gia công tiện rãnh với edgecam

649
0
SHARE

Chọn Rough Grooving  để tiện rãnh ở  Operation> Rough Grooving

Sẽ hỏi chọn biên dạng thì chọn rãnh như hình.

 edg4.1 edg4.2Chọn position là 4,..

edg4.3

Tiện rãnh tinh

Chọn Finish Grooving  để tiện rãnh ở  Operation> Finish Grooving

Chọn lại rãnh như hình

edg4.4

 edg4.5

Tick chọn use current tool để chọn lại dao tiện rãnh thô.

edg4.6