Home CAD/CAM/CNC Lập trình gia công tiện rãnh với edgecam

Lập trình gia công tiện rãnh với edgecam

734
0
SHARE

Chọn Rough Grooving  để tiện rãnh ở  Operation> Rough Grooving

Sẽ hỏi chọn biên dạng thì chọn rãnh như hình.

 edg4.1 edg4.2Chọn position là 4,..

edg4.3

Tiện rãnh tinh

Chọn Finish Grooving  để tiện rãnh ở  Operation> Finish Grooving

Chọn lại rãnh như hình

edg4.4

 edg4.5

Tick chọn use current tool để chọn lại dao tiện rãnh thô.

edg4.6

Học Mastercam 2tr - Học CNC 2tr - Cơ khí Solidworks-Học Catia 1.5 tr - Học ProE 1.5tr - Học NX 2.4 tr - Học thiết kế ngược - Học giày dép
Học vẽ Mẫu Jpaint/Artcam-Gia công PowerMill - Gia công Alphacam - Chi tiết máy Inventor- Nữ trang Matrix- Khuôn Cimatron

Các lớp kỹ thuật

Chương trình đào tạo cơ bản và nâng cao mảng cơ khí, xây dựng.

Tài liệu kỹ thuật

Tài liệu và DVD chuyên ngành nhằm tự học để phục vụ cho công việc

Tuyển dụng

Tuyển giảng viên đào tạo và cộng tác viên Part-time toàn quốc.

Download ứng dụng

Cài đặt để tự học các phần mềm kỹ thuật trên điện thoại miễn phí

Advance Cad YT

Kênh video chất lượng để tự học các phần mềm kỹ thuật miễn phí