Home Proe/Creo Không cho thay đổi hình học và kích thước Creo Parametric 2.0

Không cho thay đổi hình học và kích thước Creo Parametric 2.0

338
0
SHARE

Ta có thể khóa các thông số hình học cũng như kích thước để tránh các sai sót do bất cẩn

  •  Khóa hình học

–   biểu tượng khóa màu tím

–   Hình học không thể bị kéo

–   Có thể cập nhật khi cần edit

  • LockingDimensions

–   màu đỏ

–  Không thể kéo được kích thước

–   Giá trị có thể hiệu chỉnh

hh va kt 1

Hình1– Không có đối tượng nào bị khóa

hh va kt 2

Hình2– khóa các đường thẳng

hh va kt 3

Hình3– Khóa các kích thước

 

 Xem thêm các tùy chọnSketcherDimension

 Ngoài các kích thước thông thường ta có thể hiệu chỉnh thêm kích thươc thong qua các tùy chọn:

  •  Các tùy chọn kích thước bao gồm

–   tạoReference Dimensions

♦  Drivendimension

♦   lưu thay đổi kích thước với hình học

♦   Không hiệu chỉnh

♦  REFsuffix

–   Tạo các đường gióng

♦   Tạo các kích thước chuẩn

Hình1–Tạo một kích thước tham chiếu

Hình2– Tạo đường gióng vàOrdinateDimensions