Home CAM Solidcam Khởi tạo mơi trường gia công tiện Solidcam

Khởi tạo mơi trường gia công tiện Solidcam

565
0
SHARE

Để tạo một mơi trường gia công tiện trong SolidCAM, khi ta khởi động SolidWorks xong hoàn toàn, ta làm theo các bước sau đây:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Nhấp con trỏ chuột chọn SolidCAM trong menu của SolidWorks.
  2. Sau đó, ta chọn New để tạo một file CAM-Part mới.
  3. Cuối cùng, ta chọn vào Turning trong menu phụ.

tien solidcam 1

 
Hoặc ta có thể làm như sau:

  1. Trong thanh công cụ của SolidWorks, ta nhấp chọn vào tab SolidCAM Part .
  2. Sau đó, ta nhấp vào biểu tượng New  .
  3. Tiếp tục ta chọn vào Turning .

tien solidcam 2

Hoặc

  1. Ta nhấp chọn vào biểu tượng Turning  trong thanh công cụ SolidCAM New.

Hộp thoại New Turning Part xuất hiện

tien solidcam 3

Khi ta khởi tạo một file CAM-Part mới, ta phải nhập tên cho file này và xác định cho chi tiết này gồm những biên dạng như thế nào.

Sau khi ta xác nhận hộp thoại này, lập tức file CAM-Part  sẽ được thiết lập và mơ hình sẽ được tạo nên. Lúc này , hộp thoạiTurning Part Data sẽ xuất hiện.

tien solidcam 4

Directory

Phần này là nơi ta chọn đường dẫn tới chi tiết có sẵn. Thông thường đường dẫn này được mặc định vào một nơi nào đó, tuy nhiên ta có thể thay đổi đường dẫn này bằng cách nhấp chọn vào Browse .

CAM-Part name

Đây là nơi mà ta nhập tên cho chi tiết gia công .

 

Units

Ở đây, ta có thể lựa chọn một trong hai tùy chọn: Metric hay Inch

Học Mastercam 2tr - Học CNC 2tr - Cơ khí Solidworks-Học Catia 1.5 tr - Học ProE 1.5tr - Học NX 2.4 tr - Học thiết kế ngược - Học giày dép
Học vẽ Mẫu Jpaint/Artcam-Gia công PowerMill - Gia công Alphacam - Chi tiết máy Inventor- Nữ trang Matrix- Khuôn Cimatron

Các lớp kỹ thuật

Chương trình đào tạo cơ bản và nâng cao mảng cơ khí, xây dựng.

Tài liệu kỹ thuật

Tài liệu và DVD chuyên ngành nhằm tự học để phục vụ cho công việc

Tuyển dụng

Tuyển giảng viên đào tạo và cộng tác viên Part-time toàn quốc.

Download ứng dụng

Cài đặt để tự học các phần mềm kỹ thuật trên điện thoại miễn phí

Advance Cad YT

Kênh video chất lượng để tự học các phần mềm kỹ thuật miễn phí