Home CAM Solidcam Khai báo thông số gia công tiện Solidcam

Khai báo thông số gia công tiện Solidcam

473
0
SHARE

Trong hộp thoại Turning Part Data,  ta phải xác định rõ ràng các thông tiên, dữ liệu cho đối tượng cần gia công một cách chính xác.

gia cong tien solidcam

CNC-Machine

Ở đây, ta chọn hệ thống my CNC để gia công chi tiết của ta

Default GCode numbers

  • Program number

Gi trị này dùng để xác lập số thứ tự của dòng đầu tiên trong chương trình GCode.

  • Subroutine number

Giá trị này cho phép ta có thể thiết lập số thứ tự của chương trình con đầu tiên trong chương trình GCode.

Coordinate System (CoordSys)

SolidCAM cho phép ta có thể thiết lập hệ trục tọa độ trong chi tiết gia công.

Ta nên thiết lập hệ trục tọa độ trước khi ta bắt đầu thiết lập những thông số khác trong hộp thoại này.

Học Mastercam 2tr - Học CNC 2tr - Cơ khí Solidworks-Học Catia 1.5 tr - Học ProE 1.5tr - Học NX 2.4 tr - Học thiết kế ngược - Học giày dép
Học vẽ Mẫu Jpaint/Artcam-Gia công PowerMill - Gia công Alphacam - Chi tiết máy Inventor- Nữ trang Matrix- Khuôn Cimatron

Các lớp kỹ thuật

Chương trình đào tạo cơ bản và nâng cao mảng cơ khí, xây dựng.

Tài liệu kỹ thuật

Tài liệu và DVD chuyên ngành nhằm tự học để phục vụ cho công việc

Tuyển dụng

Tuyển giảng viên đào tạo và cộng tác viên Part-time toàn quốc.

Download ứng dụng

Cài đặt để tự học các phần mềm kỹ thuật trên điện thoại miễn phí

Advance Cad YT

Kênh video chất lượng để tự học các phần mềm kỹ thuật miễn phí