Home Mastercam Hướng dẫn vẽ phác thảo chi tiết trong phần mềm mastercam

Hướng dẫn vẽ phác thảo chi tiết trong phần mềm mastercam

511
0
SHARE

Đầu tiên các bạn mở phần mềm mastercam lên và vẽ phát 2d lên giao diện mastercam

Trước hết các bạn chọn lệnh vẽ line trên thanh công cụptmactercam 1

Các bạn di chuyển chuột lại góc tọa tọa và bắt vào điểm đầu của đường thẳng, kéo lên và nhập kích thước 20mm

 

ptmactercam 2

 

Các bạn vẽ tiếp đường thứ 2, các chọn vào điểm cuối đường thẳng thứ nhất và kéo ra, ta nhập kích thước là 35mm

 

ptmactercam 3

 

 

Tiếp tục, chúng ta sẽ vẽ đường line thứ 3 với kích thước 20mm và hướng lên

 

 

ptmactercam 4

Và đường line thứ 4, nằm ngang và có kích thước 65mm

ptmactercam 5

Ta được biên dạng như hình vẽ

ptmactercam 6