Home Mastercam Hướng dẫn thiết lập các thông số tiện thô trong mastercam

Hướng dẫn thiết lập các thông số tiện thô trong mastercam

640
0
SHARE

Tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện bước gia công tiện thô trên chi tiết

Nhấp chọn Toolpaths > Rough

ttho 1

Bản Chaining hiện lên, các bản này chúng ta chọn biên dạng gia công, các bạn chọn vào đường thẳng đầu và dường thẳng cuối như hình

Nhấp chọn OK

Tab Lathe Rough Properties hiện lên

Chúng ta chọn đường thẳng đầu và phần cuối đường thẳng cuối

 

ttho 2 ttho 3 ttho 4

Chúng ta chọn dao T1212 góc 55 độ

ttho 5

Chúng ta điển tốc độ cắt 100mm/min

Số vòng quay trục chính 1000 RPM

ttho 6

Các bạn chọn vào mục Ref point.

ttho 7

Bảng Peference point hiện lên, các bạn chọn tiếp vào mục Retract.

ttho 8

Ở phần Retract: mục X ta điền 10mm. Z điền 10mm, để khi chạy tiện xong dao về vị trí X10, Z10, tránh trường hợp dao va chạm vào chi tiết khi di chuyển

ttho 9

Chuyển sang tab Rough Parametes:

ttho 10

Overlap: Khoảng cách chồng lên nhau của dường cắt sau so với dường cắt liền kề trước nó ở cuối dường cắt trước khi dịch dao ra ngoài.

Depth of cut: Chiều sâu cắt.

Minimum cut deoth: Chiều sâu cắt  nhỏ nhất.

Stock to leave in X: Lượng dư gia công theo phương X.

Stock to leave in Z: lượng dư gia công theo phương Z.

Entry amount: khỏang cách vào dao so với phương Z.

Exit amount: Khoảng cách thoát dao theo phương Z.

Rough Direction/ Angle:

                  OD: tiện ngoài.

                  ID: Tiện trong.

                  Face: Tiện mặt.

                  Back: tiện mặt sau.

Angle: Góc của dường chạy dao so với phương Z.

ü  Leead in/out: thông số vào/ra dao.

ü  Thông số chế độ chạy Zig-zag.

ttho 11

 

ü  Chế độ chạy One-way.

ttho 12

ü  Chúng ta điền các thông số như hình:

ttho 13

ü  Nhấp chọn OK.

ü  Chúng ta sẽ có dường chạy dao tiện thô.

ttho 14

ü  Tiếp tục chúng ta chọn Toggle Display để ẩn dưởng chạy dao.

ttho 15 ttho 16

ü  Chúng ta sẽ được chi tiết nhưng còn lượng dư 0.2mm để gia công tinh.