Home Unigraphics NX NX9.0 Hướng dẫn thay đổi màu sắc của đối tượng trong NX 9

Hướng dẫn thay đổi màu sắc của đối tượng trong NX 9

1711
0
SHARE

Menu > Preferences > Color Palette.

Hộp thoại Color xuất hiện > Edit Background

 

dtuong nx 9 1

 

Lựa chọn màu nền phù hợp theo Shaded Views, Wireframe Views, chọn Apply > OK

dtuong nx 9 2