Home Unigraphics NX NX9.0 Hướng dẫn tạo mặt phẳng tham chiếu trong NX 9

Hướng dẫn tạo mặt phẳng tham chiếu trong NX 9

850
0
SHARE

B1: Insert > Datum/Point > tchieu nx 1Datum Plane

Hoặc chọn lệnh Datum Plane trên thanh công cụ.

 B2: Chọn các loại quy chiếu mặt từ mục Type (theo mục đích cần làm).

a. At Distance: Tạo mặt quy chiếu song song với 1 mặt nào đó với khoảng cách cho trước.

 

B1: Insert > Datum/Point > Datum Plane.

B2: Chọn At Distance. 

B3: Chọn 1 mặt phẳng (mặt phẳng cần tạo song song với mặt phẳng chọn).

B4:Nhập giá trị Offset > OK.

 tchieu nx 2 

b. At Angle: Tạo mặt quy chiếu với 1 góc xác định so với mặt khác.

 

B1: Insert > Datum/Point > Datum Plane.

 

 B2: Chọn At Angle .

 

B3: Chọn mặt phẳngvà 1 cạnh để tạo góc > OK

 

 tchieu nx 3

Bisector: Tạo mặt tham chiếu nằm giữa 2 mặt được chọn (2 mặt phẳng được chọn phải song song nhau).

 

B1: Insert > Datum/Point> Datum Plane.

B2: Chọn Bisector. 

B3: Chọn mặt phẳng thứ nhất > chọn mặt phẳng thứ 2 > OK.

 tchieu nx 4

 

c. Tangent: Tạo mặt quy chiếu tiếp xúc với 1 mặt cong và có thể là tiếp xúc giữa 2 body

B1: Insert > Datum/Point> Datum Plane .

B2: Chọn tangent .

B3: Chọnmặt trụ > chọn 1 mặt phẳng có tính tương đối với mặt phẳng đó > OK

 tchieu nx 5

 

d. Curves and Points: Tạo mặt phẳng qua 1 đường và 1 điểm, qua 3 điểm.

B1: Insert > Datum/Point > Datum Plane.

B2: Chọn Curves and Point Subtype.

B3: Chọn 1 đường thẳng và 1 điểm, hay 3 điểm để mặt phẳng đi qua > OK

 tchieu nx 6

Học Mastercam 2tr - Học CNC 2tr - Cơ khí Solidworks-Học Catia 1.5 tr - Học ProE 1.5tr - Học NX 2.4 tr - Học thiết kế ngược - Học giày dép
Học vẽ Mẫu Jpaint/Artcam-Gia công PowerMill - Gia công Alphacam - Chi tiết máy Inventor- Nữ trang Matrix- Khuôn Cimatron

Các lớp kỹ thuật

Chương trình đào tạo cơ bản và nâng cao mảng cơ khí, xây dựng.

Tài liệu kỹ thuật

Tài liệu và DVD chuyên ngành nhằm tự học để phục vụ cho công việc

Tuyển dụng

Tuyển giảng viên đào tạo và cộng tác viên Part-time toàn quốc.

Download ứng dụng

Cài đặt để tự học các phần mềm kỹ thuật trên điện thoại miễn phí

Advance Cad YT

Kênh video chất lượng để tự học các phần mềm kỹ thuật miễn phí