Home Catia Hướng dẫn tạo chu trình gia công một phần nhỏ của một...

Hướng dẫn tạo chu trình gia công một phần nhỏ của một chi tiết với Catia

374
0
SHARE
  • Click nút Contour – Driven ICon. Hộp thoại xuất hiện:
  • Từ Geometry Tab Page, Right Click vào vùng màu đỏ Part trên ICon động và chọn Select Face…. Sau đó chọn một Face trên chi tiết Part.

tiet catia 1

 

  • Vào Machining Parameter Strategy Tab Page. Chọn Between Contours.
  • Vào Radial tab, chọn Constant on Part trong Stepover List và chọn Guide Contour và Stop Contour như hình sau:tiet catia 2
  • Thay đổi Distance = 5mm.
  • Chọn From guide 2 to Guide 1 và Click nút Replay.

tiet catia 3

- Như vậy thì khoảng cách từ các đường pass là bằng nhau.

  • Với cùng thông số trên, chuyển Stepover thành Maximum on Part và Click nút Replay.
  • tiet catia 4

- Ta thấy có sự thay đổi khoảng cách giữa các Pass.