Home Catia Hướng dẫn tạo các đường nước làm mát trong khuôn với phần...

Hướng dẫn tạo các đường nước làm mát trong khuôn với phần mềm Catia

580
0
SHARE
  1. Kích đúp chuột vào CoreCooling(trong CoreCoolingl). [làm mát lõi]
  2. Khởi động ứng dụng Wỉreframe and Sur/ace Desỉgn để tạo một điểm ” trên mặt làm mát (Cooling Plane) bằng cách chọn On Plane và kích chuột vào yz trong cây thuyết minh (dụũi Open body.1).
  3. Một mảnh vuông nhỏ màu xanh lam hiện ra cho phép bạn di chuyển vòng quanh trên mặt cho đến khi tìm thây điểm thoả mãn. Kích chuột để ngừng di chuyển hình vuông và ân OK để xác nhận sự lựa chọn của bạn.

ca24.1

 

  1. Bây giờ hãy tạo ra một điểm nữa trên mặt của mặt đối diện của CoreCooling. Điều này đảm bảo rằng rãnh chât lỏng làm mát sẽ đi xuyên qua khuôn từ mặt này sang mặt kia.
  2. Kích đúp chuột vào Product trên cây thuyết minh để trở về Mold Tooling Design.
  3. Kích chuột vào biểu tượng Add Coolant Channel(thêm rãnh chất lỏng làm mát) và chọn 2 điểm vừa tạo thành.
  4. Hộp thoại xác định rãnh chât lỏng làm mát và một lỗ hình trụ xuât hiện như hình vẽ.Kích chuột vào OK để tạo ra rãnh chất lỏng làm mát.
Cây thuyết minh sẽ như sau :

 

ca24.2ca24.3