Home Unigraphics NX NX9.0 Hướng dẫn tạo các đối tượng tham chiếu trong NX 9

Hướng dẫn tạo các đối tượng tham chiếu trong NX 9

537
0
SHARE

truc chuan nx 1

 Tạo theo 3 mặt phẳng

 Tạo theo góc tọa độ, điểm trên trục X và trục Y.

Point truc chuan nx 2

Tạo điểm bằng cách chọn hoặc nhập giá trị tọa độ

Line truc chuan nx 3

Vẽ đường thẳng

Điểm bắt đầu: chọn phỏng đoán, điểm, tiếp tuyến.

Điểm kết thúc: chọn phỏng đoán, điểm, tiếp tuyến, theo phương trục X, trục Y, trục Z, tạo 1 góc so với đường, vuông góc với mặt.

Arc/Circle 

Vẽ cung tròn với 3 điểm hoặc tâm và 2 điểm

Mỗi điểm có thể chọn theo điểm, tiếp xúc…

 Lines And Arcs 

 Line Point-Point: đường thẳng đi qua 2 điểm.

 Line Point-XYZ: đường thẳng đi qua 1 điểm và theo hướng trục X hoặc Y hoặc Z.

 Line Point-Parallel: đường thẳng qua 1 điểm và song song với 1 đường thẳng khác.

 Line Point-Perpendicular: đường thẳng qua 1 điểm và vuông góc với 1 đường thẳng khác.

 Line Point-tangent: đường thẳng qua 1 điểm và tiếp tuyến với 1 đường cong.

 Line tangent-tangent: đường thẳng tiếp tuyến với 2 đường cong.

 Arc Point-Point-Point: cung tròn qua 3 điểm.

 Arc Point-Point-tangent: cung tròn qua 2 điểm và tiếp tuyến với 1 đường.

 Arc tangent-tangent-tangent: cung tròn tiếp tuyến với 3 đường.

 Arc tangent-tangent-Radius: cung tròn tiếp tuyến với 2 đường và bán kính.

 Circle Point-Point-Point: đường tròn qua 3 điểm.

 Circle Point-Point-tangent: đường tròn qua 2 điểm và tiếp tuyến với 1 đường.

 Circle tangent-tangent-tangent: đường tròn tiếp tuyến với 3 đường.

Circle tangent-tangent-Radius: đường tròn tiếp tuyến với 2 đường và bán kính.