Home Jdpaint Hướng dẫn sử dụng lệnh Extrude trong Jdpaint

Hướng dẫn sử dụng lệnh Extrude trong Jdpaint

749
0
SHARE

Có thể tạo biên dạng kín hoặc hở khi đùn.

ext 1

 

Các thông số khi đùn cần quan tâm

Hướng đùn

Khoảng cách

Góc vát

Các tùy chọn thêm là đùn theo hai hướng.

Bịt kín phần trên

Bịt kín phần dưới.

Khi thay dổi góc vát, góc vát dương thì biên dạng sẽ thu nhỏ từ dưới lên.

Góc vát âm thì biên dạng sẽ lớn dần từ dưới lên.

ext 2

 

Tick tùy chọn Cap end.và both side.

 

ext 3 ext 4

 

Mặc định hướng đùn là hướng vuông góc với tiết diện đối tượng

Hướng đùn có thể thay đổi thông qua các giá trị trong ô direction.

Vector chính là hướng lấy từ tâm của tiết diện tới tọa độ mà bạn nhập trong ô này.

 

ext 5

Lệnh tạo ống

Có thể tạo ống đặc bằng cách cho 1 bán kính

ext 6 ext 7 ext 8 ext 9

Tạo ống rỗng bằng cách cho hai bán kính.

Cho chế độ xem về boundary để xem chiều dày tiết diện bên trong.

 

ext 10

Học Mastercam 2tr - Học CNC 2tr - Cơ khí Solidworks-Học Catia 1.5 tr - Học ProE 1.5tr - Học NX 2.4 tr - Học thiết kế ngược - Học giày dép
Học vẽ Mẫu Jpaint/Artcam-Gia công PowerMill - Gia công Alphacam - Chi tiết máy Inventor- Nữ trang Matrix- Khuôn Cimatron

Các lớp kỹ thuật

Chương trình đào tạo cơ bản và nâng cao mảng cơ khí, xây dựng.

Tài liệu kỹ thuật

Tài liệu và DVD chuyên ngành nhằm tự học để phục vụ cho công việc

Tuyển dụng

Tuyển giảng viên đào tạo và cộng tác viên Part-time toàn quốc.

Download ứng dụng

Cài đặt để tự học các phần mềm kỹ thuật trên điện thoại miễn phí

Advance Cad YT

Kênh video chất lượng để tự học các phần mềm kỹ thuật miễn phí