Home Catia Hướng dẫn ghép nối các bề mặt hoặc các đường cong trong...

Hướng dẫn ghép nối các bề mặt hoặc các đường cong trong catia

317
0
SHARE
  1. Mở File Join1.CATPart trong document.
  2. Ở đây không giới hạn số lượng bề mặt hoặc đường cong là

catia 5.1

  1. . Bạn có thể chọn nhiều hơn.

Nhấn OK. Khi đó bạn thu được

catia 5.2