Home Delcam Hậu xử lý của Đường chạy dao đối với Automatic Tool Changer...

Hậu xử lý của Đường chạy dao đối với Automatic Tool Changer Artcam Pro 9

670
0
SHARE

Nếu Machine Tool phù hợp với Automatic Tool Changer, điều chỉnh tính năng sẽ có sẵn trong tịnh tiến Post Processor.

Nếu đường chạy dao chứa các dao khác nhau qua cửa sổ bên phải của mẫu biểu Save ToolpathPost Processor không hỗ trợ Automatic Tool Changer, 1 hộp thoại với thông báo lỗi xuất hiện.


cf artcam 1

Tool Number cần thiết để xác định vị trí của từng dao trong tool changer, carousel.

Nếu Post Processor tương thích được chọn nhưng Tools không được chỉ định Tool Number trong Đường chạy dao riêng, hoạt động sẽ không thành công và thông báo lỗi lại xuất hiện.

cf artcam 2

Tool Number có thể được xác định theo nhiều cách.

  1. Nhập số dao trong da xác định của đường chạy dao.

cf artcam 3

 

  1. Nhập/ chỉnh sửa số dao mặc định trong Tool database

cf artcam 4

 

  1. Số dao được thay đổi sau tính toán đường chạy dao bằng cách Chọn cf artcam 5 Từ đáy Toolpath tab.

Học Mastercam 2tr - Học CNC 2tr - Cơ khí Solidworks-Học Catia 1.5 tr - Học ProE 1.5tr - Học NX 2.4 tr - Học thiết kế ngược - Học giày dép
Học vẽ Mẫu Jpaint/Artcam-Gia công PowerMill - Gia công Alphacam - Chi tiết máy Inventor- Nữ trang Matrix- Khuôn Cimatron

Các lớp kỹ thuật

Chương trình đào tạo cơ bản và nâng cao mảng cơ khí, xây dựng.

Tài liệu kỹ thuật

Tài liệu và DVD chuyên ngành nhằm tự học để phục vụ cho công việc

Tuyển dụng

Tuyển giảng viên đào tạo và cộng tác viên Part-time toàn quốc.

Download ứng dụng

Cài đặt để tự học các phần mềm kỹ thuật trên điện thoại miễn phí

Advance Cad YT

Kênh video chất lượng để tự học các phần mềm kỹ thuật miễn phí