Home TopSolid GIỚITHIỆU PHẦN MỀM TOPSOLID

GIỚITHIỆU PHẦN MỀM TOPSOLID

1181
0
SHARE

TopSolid là một phần mềm chạy trong môi trường Windows.

 

1.7

 

 Phần mềm Topsolid

 

TopSolid là sản phẩm cốt lõi của một tổng thể các giải pháp tích hợp phần mềm được phát triển bởi Missler, phần mềm đó được  cung cấp toàn cầu và được tích hợp mudul từ khâu thiết kế đến sản xuất.

 

Topsolid  bao gồm các modul:

-         TopSolid’Design: Modul thiết kế dạng solid và surface TopSolid’Draf : Modul lập bản vẽ kỹ thật (tính năng vẽ và thiết kế 2D).

-         TopSolid’Castor: FEA phân tích kết cấu về khối lượng dầm và vỏ.

-         TopSolid’Motion: Tính toán về chuyển động.

-         TopSolid’Wood: Thiết kế và gia công gỗ.

-         TopSolid’Progress: Mudul thiết kế khuôn dập.

-         TopSolid’Mold: Modul thiết khuôn nhựa, khuôn đúc áp lực.

-         Topsolid’Cam: Modul lập trình cho gia công tự động 3 trục, 4 trục, 5 trục .

-         Topsolid’Punch: Modul lập trình máy đột dập, máy cắt plasma…

Tag:

  • phần mềm topsolid wood