Home Catia Giới thiệu lệnh Extrapolating Surfaces. Trong Catia

Giới thiệu lệnh Extrapolating Surfaces. Trong Catia

450
0
SHARE
  1. Mở File Extrapolate1.CATPart trong document
  1. Nhấn chuột vào biểu tượng Extrapolate Hộp thoại Extrapolate xuất hiện.

 

catia 8.1

  1. Lựa chọn đường gianh giới Boundary. Ví dụ ở đây bạn chọn đường cong bao ngoài.
  2. Lựa chọn tiếp mặt cong ngoại suy Extrapolated. Ví dụ ở đây bạn chọn là đường cong đều ban đầu.

catia 8.2

 

  1. Nhập giá trị kích thước bề mặt cong cần kéo dài. Ví dụ ở đây là 60mm
  2. Nhấn OK. Khi đó bạn thu được kết quả.

catia 8.3