Home CAM Solidcam Giới hạn vùng gia công khỏa mặt phay solidcam 2013

Giới hạn vùng gia công khỏa mặt phay solidcam 2013

607
0
SHARE

·         Box

Tùy chọn này sẽ tự động hình thành một khối hộp hình chữ nhật bao xung quanh chi tiết được chọn. Đường chạy dao sẽ bị giới hạn bởi vùng bị chứa trong trong khối hộp này.

s phaycam 1

·         Silhouette

Tùy chọn này sẽ tự động tạo thành một cái bóng bao quanh chi tiết/ mặt phẳng được chọn. Các bóng này sẽ. Cái bóng này sẽ che khuất đi những đường thẳng, biên dạng nằm bên trong và được chiếu lên mặt phẳng XY.s phaycam 2

Chain List

Lựa chọn này sẽ hiển thị tất cả các biên dạng được chọn cho nguyên công phay mặt đầu.

Mỗi biên dạng dạng trong danh sách sẽ có hộp ô tick ở gần nó. Các bạn nhấp bỏ chọn vào ô vuông này, các bạn có thể loại bỏ bớt đi những biên dạng tương đồng với nhau.

Để xuất hiện menu, các bạn nhấp phải chuột vào biên dạng trong danh sách.

s phaycam 3

  • Lệnh Check All sẽ chọn tất cả các biên dạng trong danh sách này, tất cả các biên dạng này sẽ cùng thực thi trong vùng gia công hiện hành.
  • Lệnh Uncheck All sẽ bỏ chọn tất cả các biên dạng có trong danh sách này; các biên dạng này sẽ không thực thi trong vùng gia công hiện hành.
  • Lệnh Invert Check Status cho phép các bạn có thể đổi ngược trạng thái của các biên dạng trong danh sách. Có nghĩa là những biên dạng đang được chọn sẽ trở thành bỏ chọn và ngược lại.

Lệnh Merge cho phép các bạn có thể gộp tất cả các biên dạng phay mặt đầu thành một biên dạng duy nhất. Lệnh Separate cho phép các bạn có thể chia một biên dạng đã được gộp lại thành những biên dạng riêng lẽ với nhau.s phaycam 4

Modify

Lựa chọn này cho phép các bạn có thể nới rộng thêm biên dạng hiện hành. Tùy chọn Apply to all cho phép các bạn áp dụng giá trị nới rộng này cho tất cả các biên dạng.s phaycam 5

Học Mastercam 2tr - Học CNC 2tr - Cơ khí Solidworks-Học Catia 1.5 tr - Học ProE 1.5tr - Học NX 2.4 tr - Học thiết kế ngược - Học giày dép
Học vẽ Mẫu Jpaint/Artcam-Gia công PowerMill - Gia công Alphacam - Chi tiết máy Inventor- Nữ trang Matrix- Khuôn Cimatron

Các lớp kỹ thuật

Chương trình đào tạo cơ bản và nâng cao mảng cơ khí, xây dựng.

Tài liệu kỹ thuật

Tài liệu và DVD chuyên ngành nhằm tự học để phục vụ cho công việc

Tuyển dụng

Tuyển giảng viên đào tạo và cộng tác viên Part-time toàn quốc.

Download ứng dụng

Cài đặt để tự học các phần mềm kỹ thuật trên điện thoại miễn phí

Advance Cad YT

Kênh video chất lượng để tự học các phần mềm kỹ thuật miễn phí