Home Revit GIÁO TRÌNH REVIT AOTC Dành Cho Người Tự Học RAC

GIÁO TRÌNH REVIT AOTC Dành Cho Người Tự Học RAC

496
0
SHARE

Giáo trình revit này được soạn thảo theo version Revit 2009 nhưng cũng khá dễ dàng học và áp dụng với các version mới hơn.

Click here to download : ( Pass: rc@revitclub )
Chương 0: Mục lục & giới thiệu Revit
http://www.mediafire.com/?cbp6fv91pw1a85j
Chương 1:
http://www.mediafire.com/?27z2hp8ao114jut
Chương 2:
http://www.mediafire.com/?im16eelid0gage9
Chương 3:
http://www.mediafire.com/?40i0veothe46364
Chương 4:
http://www.mediafire.com/?54r2r44gflzuv9v
Chương 5:
http://www.mediafire.com/?68lpokuu0zgmzpm
Chương 6:
http://www.mediafire.com/?zuzli7j8xsun6ii
Chương 7:
http://www.mediafire.com/?cjw6jptq1aaqegr
Chương 8:
http://www.mediafire.com/?w9nptu60j3vflcq
Chương 9:
http://www.mediafire.com/?i3jfs79k2wrragp
Chương 10:
http://www.mediafire.com/?37x3i66i6u95lod
Chương 11:
http://www.mediafire.com/?4l96hfm6r471fd8

Chúc các bạn học tốt với giáo trình revit này.