Home CAM Solidcam Gia công tiện bán tinh

Gia công tiện bán tinh

322
0
SHARE

Lớp gia công bán tinh là một lớp cắt được thực hiện trước khi gia công tinh nhằm loại bỏ các bậc, gồ ghề quá nhiều để hỗ trợ cho quá trình gia công tinh.

  • Now

Ở tùy chọn này, sẽ không có chu trình gia công bán tinh cho nguyên công mà ta đang thực hiện.

  • Turn-Groove method

Ở tùy chọn này, lớp gia công bán tinh sẽ chỉ được thực hiện tại đáy của dụng cụ. Điều này làm cho dao cụ di chuyển với hướng ngược lại của biên dạng gia công và sẽ tạo nên sự gián đoạn trong quán trình gia công.bc solidcam 1

  • ISO-Turning method

Ở tùy chọn này, lớp gia công bán tinh sẽ được như sau: dao cu sẽ di chuyển theo hướng của biên dạng gia công; đường chạy dao tiếp theo sẽ được tính toán và được thực hiện theo một hướng đã được xác định sẵn.bc solidcam 2

Semi-finish offset

Phần này cho phép ta có thể để lại lượng dư gia công sau khi hoàn thành chu trình gia công bán tinh, lượng dư này được để lại để có thể tiếp tục gia công tinh hoặc để thực hiện các nguyên công khác.

  • Distance

Tùy chọn này cho phép ta có thể xác định lượng dư bằng cách nhập một thông số bất kỳ, với thông số này, phần mềm sẽ để lịa một lượng dư đều trên tất cả các bề mặt gia công.bc solidcam 3

  • ZX

Tùy chọn này cho phép ta có thể để lại lượng dư gia công bằng cách nhập vào hai thông số, một theo phương X và một theo phương Z như hình dưới.

Thông số Distance X được dùng để chừa lại lượng dư gia công theo phương X.

Thông số Distance Z được dùng để chừa lại lượng dư gia công theo phương Z.bc solidcam 3