Home Unigraphics NX NX9.0 Gia công NX9_Thiết lập gia công

Gia công NX9_Thiết lập gia công

299
0
SHARE

Khi sử dụng bàng điều khiển CAM Express, Manufacturing Setup tạo một khối ghép tổng nơi mà vật thể cần thiết lập ở mục lắp ghép ưu tiên. Cho phép các nhóm Programs, Tools, Geometry và Machining Method tạo ra trong một file riêng rẽ so với thiết kế tổng.
Manufacturing Setup còn gồm cả Manufacturing Templates, là lệnh được dùng cho những loại chi tiết cụ thể.

Setup Templates bao gồm:

thiet lap gia cong

Những bảng điều khiển này tạo ra các nhóm lớn cơ bản. Bao gồm:

- Một nhóm chương trình

- Một mâm dao và 30 hốc dao

- Một nhóm chính theo hệ tọa độ máy với nhóm Geometry trống

- Các nhóm Method

Bảng điều khiển này còn có thể gọi ra bảng điều khiển của bốn nhóm chính (Program, Tool, Geometry và Method). Bảng điều khiển này phù hợp với loại vật thể mà bạn chọn khi tạo Setup.