Home Unigraphics NX NX9.0 Gia công NX9_Sử dụng Machine Tool View

Gia công NX9_Sử dụng Machine Tool View

224
0
SHARE

sd machin 1

Nếu Operation Navigator được thay đổi qua Machine Tool View, Hình học của đối tượng sẽ không còn được hiển thị. Thay vào đó các dao và hốc dao được dùng sẽ được hiển thị.

sd machin 2.JPG

Dựa vào mục này ta có thể biết được vị trí của các hoạt động cắt gọt. Trong hình trên thì hoạt động CAVITY_MILL sử dụng dao MILL20R3, RESTMILL sử dụng dao UGT0201_087 …
GENERIC_MACHINE chỉ ra rằng chương trình hiện không sử dụng máy nào. Làm thế nào để xác định một máy công cụ sẽ được hướng dẫn sau này.