Home Unigraphics NX NX9.0 Gia công NX9_Các thanh công cụ gia công

Gia công NX9_Các thanh công cụ gia công

282
0
SHARE

Có năm thanh công cụ trong môi trường gia công:

Manufacturing Create: Tạo ra quy trình và các nhóm (program, Tool, Geometry và method) trong chương trình NC. Hộp thoại trong bốn nhóm này cho phép tạo các thông số liên quan giữa các nhóm quy trình.
Vị trí của bất cứ nhóm nào cũng có thể được thay đổi bằng cách cắt và dán phía trên, dưới, hay bên trong các nhóm khác trong Operation Navigator.

thanh cong cu gc 1

Manufacturing Operations: cho phép chọn các chức năng liên quan đến việc tạo và xác định đường chạy dao cũng như xuất chương trình và tạo Shop Documentation.
.

thanh cong cu gc 2

Manufacturing Objects: Cho phép chỉnh sửa, cắt, copy, dán, xóa và hiển thị một đối tượng nào đó.

thanh cong cu gc 3
Manufacturing Workpiece: Cho phép hiển thị và lưu các bản 2D hay 3D của phôi.

thanh cong cu gc 4

Operation Navigator
Operation Navigator là đồ họa theo giao diện người dùng (GUI) cho phép quản lí các quy trình và các thông số hoạt động của vật thể đang thực thi.
Cho phép phân loại các nhóm thông số ảnh hưởng lẫn nhau giữa các quy trình.

Cho phép xem các đối tượng theo Program Order, Machine Tool, Geometry hoặc Method, sử dụng cây thư mục để hiển thị sự liên hệ giữa các nhóm và các quy trình. Các thông số có thể truyền theo thứ bậc tùy thuộc vào vị trí của các nhóm và quy trình trong cây thư mục Operation Navigator.

thanh cong cu gc 5

 

Tạo đồ gá gia công (Manufacturing Assembly)

Trong Manufacturing , Assembly giúp liên hệ tới thiết kế của Master Model. Giúp cho thiết kế ban đầu không bị thay đổi các tiêu chuẩn thiết kế bởi sự can thiệp của người thiết kế khác. Khi bạn tạo một khối ghép gia công và thêm các chi tiết phụ chẳng hạn như đồ gá thiết bị kẹp, các thông số dữ liệu mới có thể sẽ được xuất ra theo một file vật thể mới liên quan đến hình học của đối tượng ban đầu. Điều này giúp hạn chế sự chồng chéo trong dữ liệu và tác động cùng lúc vào chi tiết gia công (Master Model).