Home Unigraphics NX NX9.0 Gia công NX9_Tạo một chu trình

Gia công NX9_Tạo một chu trình

471
0
SHARE

<a href=”http://phanmemkythuat.com/wp-content/uploads/2015/05/tao-1-chu-trinh-1.jpg”>tao 1 chu trinh 1

Trước khi tạo ra một hoạt động cắt, chọn các thông số các cho ô 1, 2, 3, 4.

Ở đây lưu ý là nếu chọn ô Type sau khi chọn ô Name thì ô Name sẽ thay đổi theo

Type đã chọn.

Khi chọn các thông số, thì một số hộp thoại có thể sẽ xuất hiện. Xác nhận thêm các thông số trong hộp thoại Operation.
Các thông số thiết lập thêm bao gồm:

- Cut Pattern – Đường cắt
- Tool Stepover- Bước tiến dao

- Depth Per Cut- Chiều sâu cắt

- Non Cutting Moves- Di chuyển không cắt

Tạo ra đường chạy dao

Sau khi xác nhận tất cả các thiết lập cho quy trình, chọn Generate tạo ra

đường chạy dao.

Việc xuất đường chạy dao còn phụ thuộc vào các lựa chọn cho việc tính toán đường chạy dao.
Sau khi hoàn chỉnh các thông số của quy trình và xuất ra đường chạy dao, có thể dùng thêm các ứng dụng khác trong phần gia công để lấy dữ liệu.
Có thể xuất tất cả chương trình chạy dao theo các tiêu chuẩn khác nhau của bộ điều khiển máy NC/CNC.
Cuối cùng có thể tạo ra Shop Documentation để trình bày các thông tin cho các cấp trong nhà máy nếu cần.

Học Mastercam 2tr - Học CNC 2tr - Cơ khí Solidworks-Học Catia 1.5 tr - Học ProE 1.5tr - Học NX 2.4 tr - Học thiết kế ngược - Học giày dép
Học vẽ Mẫu Jpaint/Artcam-Gia công PowerMill - Gia công Alphacam - Chi tiết máy Inventor- Nữ trang Matrix- Khuôn Cimatron

Các lớp kỹ thuật

Chương trình đào tạo cơ bản và nâng cao mảng cơ khí, xây dựng.

Tài liệu kỹ thuật

Tài liệu và DVD chuyên ngành nhằm tự học để phục vụ cho công việc

Tuyển dụng

Tuyển giảng viên đào tạo và cộng tác viên Part-time toàn quốc.

Download ứng dụng

Cài đặt để tự học các phần mềm kỹ thuật trên điện thoại miễn phí

Advance Cad YT

Kênh video chất lượng để tự học các phần mềm kỹ thuật miễn phí