Home Unigraphics NX NX9.0 Gia công NX9_Khai báo Dụng cụ cắt

Gia công NX9_Khai báo Dụng cụ cắt

419
0
SHARE

Cách tạo và sử dụng lệnh để thiết lập các thông số cho dao cắt, một phần đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình gia công.
Các dụng cụ cắt được phân loại theo loại gia công. Ví dụ như dụng cụ khoan thì được để ở mục Drill chứ không thể Mill_planar hoặc Mill_contour Type. Biểu đồ dưới sẽ cho thấy các nhóm và loại dao. Một số loại dao thì có thể dùng cho nhiều nhóm.

khai bao dung cu cat 1 khai bao dung cu cat 2 khai bao dung cu cat 3 khai bao dung cu cat 4

Một số ô không thật sự là dụng cụ cắt được tạo thành mục trong một phần của hộp thoại Create Tool. Những thông tin này liên quan đến việc thiết lập dao và được dùng cho mỗi nhóm đối tượng (carrier, pocket, head và retrieve from Library)