Home TopSolid Gia công mặt với Topsolidcam

Gia công mặt với Topsolidcam

574
0
SHARE

Hình 1  Gia công mặt

 

gia cong mat 1

Hình 2   Phương pháp gia công mặt

 gia cong mat 2