Home CAM Solidcam Gia công hốc hở phay solidcam 2013

Gia công hốc hở phay solidcam 2013

577
0
SHARE

Complete Z-level

Tùy chọn này cho phép các bạn có thể xác định bậc của các khoảng cách Z khi gia công nhiều hốc cùng một lúc.

Khi hộp kiểm Complete Z-level không được chọn, SolidCAM sẽ gia công tất cả các lớp cắt trong hốc đầu tiên, sau đó mới chuyển sang gia công hốc tiếp theo.i phaycam 1

Khi hộp kiểm Complete Z-level được chọn, thì SolidCAM sẽ gia công một lượt tất cả các hốc trên cùng các lớp cắt. Sau khi đã gia công xong lớp cắt đầu tiên, thì mới chuyển sang lớp cắt thứ hai cho tất cả các hốc.i phaycam 2

Overlap

Phần này thiết lập khoảng dịch dao giữa những đường chạy dao liên tiếp nhau trong nguyên công pha hốc.Nó có thể được xác định bằng phầm trăm đường kính dao hay một gia trị nào đó cụ thể.i phaycam 3

Equal step over

Tùy chọn này cho phép các bạn hình thành khoảng cách giữa các đường chạy dao được chia đều với nhau bằng việc phần mềm tự động tính toán dựa trên thông số Overlap, giá trị này có thể gần với giá trị nhỏ nhất cho phép nhưng không thể được nhỏ hơn giá trị này.

Khi các bạn không nhấp chọn vào lựa chọn này, thì khoảng cách giữa đường chạy dao cuối cùng và đường chạy dao sát trước có thể sẽ nhỏ hơn so với khoảng cách giữa các đường chạy dao còn lại.i phaycam 4

Khi các bạn nhấp chọn vào lựa chọn này, thì khoảng cách giữa các đường chạy dao sẽ được chia đều với nhau. Khoảng cách giữa các đường chạy dao không được nhỏ hơn giá trị cho phép.i phaycam 5

Fillet size for last cut

Tùy chọn này cho phép các bạn bo tròn các góc cạnh mà không cần thay đổi biên dạng gia công.

Offsets

Để phay thô một hốc nào đó, các bạn phải nới rộng biên dạng gia công để đảm bảo rằng sẽ loại bỏ được hết vậy liệu với lắt cắt cuối cùng..i phaycam 6

·         Wall offset

Khi các bạn nhập giá trị vào đây, nguyên công phay thô sẽ để lại lượng dư gia công đúng với gia trị mà cách bạn nhập vào trên thành của hốc.

·         Island offset

Tương tự, khi các bạn nhập giá trị vào đây, nó cũng sẽ để lại một lượng dư gia công trên thành của đảo trong hốc này (nếu có).

·         Floor offset

Nhập giá trị vào đây, nguyên công phay thô sẽ để lại một lượng dư gia công trên đáy của hốc.

Finishi phaycam 7

Phần này cho phép các bạn sử dụng nguyên công phay tinh cho phay hốc.

Hộp kiểm Wall cho phép các bạn sử dụng phay tinh cho thành của  hốc này.

Hộp kiểm Floor cho phép các bạn sử dụng phay tinh cho đáy của hốc. Lần cắt tinh sẽ được thực hiện để lấy đi lớp vật liệu còn dư thừa trên đáy.