Gia công gỗ

Gia công thanh răng

Gia công thanh răng

Gia công thanh răng Thanh răng, kết hợp với bánh răng, được dùn; để biến chuyển động quay thành chuyển động tịnh tiến. Thanh răng được dùng trên máy tiện máy khoan, và nhiều loại máy khác trong công xưởng. Thanh răng có thể coi là một phần củi bánh răng trụ có đường kính vô cùng lớn. Khi...

loan_pmkt 07/03/2014
Lượng chạy dao và chiều sâu cắt

Lượng chạy dao và chiều sâu cắt

Lượng chạy dao Lượng tiến trên máy phay có thể được xác định bằng khoảng chạy của chi tiết gia công tính bằng inch hoặc mm trong một phút. Trên hầu hết các loại máy phay, lượng này được tính bằng inch hoặc mm/min không phụ thuộc vào tốc độ của trục chính. Sự bố trí này cho phép...

loan_pmkt 05/03/2014

Powered By: FreeNulled.top