Nguyên công khoan

Bài 44: Các nguyên công trên máy khoan (41.2)

Bài 44: Các nguyên công trên máy khoan (41.2)

Chép lại vị trí lỗ Trong cấu trúc của khuôn dập, khuôn dẫn, chi tiết cố định, và các bộ phận của máy, thường cần sao chép vị trí lỗ một cách chính xác từ bộ phận này đến bộ phận khác. Ba phương pháp sao chép vị trí lỗ thông thường là: 1-  Đánh dấu tâm bằng mũi...

loan_pmkt 02/03/2014
Bài 44: Các nguyên công trên máy khoan (41.1)

Bài 44: Các nguyên công trên máy khoan (41.1)

  Nội dung Sau khi hoàn tất Bài học này, bạn có thể: 1-    Khoét rộng và khoét loe miệng lỗ. 2-    Lựa chọn và sử dụng mũi ta-tô thích hợp để ren lỗ bằng máy khoan. 3-    Dùng ba phương pháp dịch chuyển vị tri lỗ. Máy khoan là loại máy công cụ linh hoạt, có thể được sử...

loan_pmkt 02/03/2014
Bài học 42- Lỗ khoan(42.3)

Bài học 42- Lỗ khoan(42.3)

Khoan theo vạch dấu chính xác Nếu phải khoan lỗ theo vị tri chính xác, vị trí đó phải được vạch dẫu chính xác như Hình 42- 9A. Trong khi khoan, có lẽ cần phải võ đường bao đấu mũi khoan để cho đổng tâm VỚI cách vạch dấu (Hình 42-9B). 1 – Lãm sạch và phủ bé mặt...

loan_pmkt 01/03/2014
Bài học 42- Lỗ khoan(42.2)

Bài học 42- Lỗ khoan(42.2)

Các lỗ tâm tiện Vật liệu được tiện giữa các tâm trên máy tiện phải có một lỗ khoan ở mỗi đầu để vật liệu được đỡ trên các tâm máy tiện. Một mũi khoan và mũi khoét miệng côn kết hợp (Hình 42-4), thường được gọi là mũi khoan tâm, được dùng cho hoạt động này. Bảo đảm một...

loan_pmkt 01/03/2014
Bài học 42- Lỗ khoan(42.1)

Bài học 42- Lỗ khoan(42.1)

Nội dung Sau khi hoàn tất bài học này, bạn có thể: 1-     Đo kích thước mũi khoan hệ inch và mét. 2-     Khoan các lỗ đồng tâm có kích thước chính xác. 3-     Khoan các lỗ nhỏ và lớn ở vị trí chính xác. Người tiền sử đã dùng một dây cung quấn quanh mũi tên để khoan...

loan_pmkt 01/03/2014
Bài học 40 Mũi khoan xoắn (40.4)

Bài học 40 Mũi khoan xoắn (40.4)

Các vấn đề khoan Những vấn đề thường gặp nhất ở mũi khoan được minh họa trên Hình 40-18A và B. Bạn nên nghiên cứu các vấn để này để bảo đảm tổng số vết nứt ở múi khoan, việc mài lại, và thời gian chết được giữ ở mức thấp nhất. Mài mũi khoan Hiệu suất cắt của...

loan_pmkt 01/03/2014
Bài học 41  Sự dẫn tiến và tốc độ cắt(41.2)

Bài học 41 Sự dẫn tiến và tốc độ cắt(41.2)

Sự dẫn tiến Sự dẫn tiện lạ khoảng cách mũi khoan đi vào vât liêu ở mỗi vòng quay. Sự đẫn tiến mũi khoan có thể được biểu diễn theo số thập phân, phản số của in, hờăc milimét. Vì tổc độ dần tiễn là yếu tộ’ xác định tốc độ sản xuất và tuổi thọ mũi khoan, nên...

loan_pmkt 01/03/2014
Bài học 41  Sự dẫn tiến và tốc độ cắt(41.1)

Bài học 41 Sự dẫn tiến và tốc độ cắt(41.1)

Nội dung Sau khi hoàn tất bài học này, bạn có thể: 1-     Tính số vòng quay trên phút (r/min) cho các mũi khoan hệ mét và inch. 2-     Chọn sự dẫn tiến dùng cho các nguyên công khác nhau. 3-     Tính số vòng quay trên phút cho nguyên công doa. Các yếu tố quan trọng người vận hành...

loan_pmkt 01/03/2014
Bài học 40 Mũi khoan xoắn (40.3)

Bài học 40 Mũi khoan xoắn (40.3)

Kiểu mũi khoan Nhiều hình dáng mũi khoan xoắn được chế tạo để phù hợp với từng hoạt động khoan riêng biệt, kiểu và kích thước vật liệu, tốc độ sản xuất, và các ứng dụng đặc biệt. Sự thiết kế mũi khoan có thể thay đổi theo sổ và độ rộng rãnh xoắn, số lượng đường xoắn, góc...

loan_pmkt 01/03/2014
Bài học 40 Mũi khoan xoắn (40.2)

Bài học 40 Mũi khoan xoắn (40.2)

Các đặc tính đầu mũi khoan Việc khoan có hiệu quả nhiều loại vật liệu khác nhau được dùng trong công nghiệp, cần sự đa dạng lớn về các đầu mũi khoan. Các yếu tố quan trọng xác định kích thước iỗ khoan là đặc tính của đầu mũi khoan . Mũi khoan thường được cho là dụng cụ...

loan_pmkt 01/03/2014
1 2

Powered By: FreeNulled.top