Nguội

Dụng cụ cắt(p.4)_ câu hỏi ôn tập

Dụng cụ cắt(p.4)_ câu hỏi ôn tập

Câu hỏi ôn tập Vật liệu dụng cụ cắt 1.        Các tính chất cần có của dụng cụ cắt 2.       Các nguyên tố hợp kim nào có trong dụng cụ cắt gọt tốc độ cao? 3.       Hãy trình bày các chú ý khi mài dao cắt hằng hợp kim stellite. 4.       Hãy nêu ba tính chất của dụng cụ...

loan_pmkt 25/02/2014
Dụng cụ cắt (p.3)

Dụng cụ cắt (p.3)

Hình dạng dụng cụ cắt Hình dạng dụng cụ cắt là rất quan trọng để cắt gọt kim loại. Mỗi khi máy phải dửng lại để điều chỉnh hoặc thay dụng cụ cắt bị mòn, năng suất lao động bị giảm. Tuổi bền dụng cụ cắt nói chung được định nghĩa là: 1.       Số phút dụng cụ có thể...

loan_pmkt 25/02/2014
Dụng cụ cắt (p.2)

Dụng cụ cắt (p.2)

Các góc dao tiện và khoảng hở Sự hoạt động chuẩn xác của dao cắt phụ thuộc vào khoảng hở và góc thoát phoi, cắn được mài trên dao cắt. Mặc dù các gốc này thay đổi tùy theo vật liệu sử dụng, nhưng chỉ danh kỹ thuật là chung cho tất cả các dao cắt (xem Bảng 29-2)....

loan_pmkt 25/02/2014
Dụng cụ cắt (p.1)

Dụng cụ cắt (p.1)

Dụng cụ cắt Nội dung Sau khi hoàn tất Bài học này bạn sẽ có khả năng; 1.     Sử dụng chỉ danh kỹ thuật về dụng cụ cắt. 2.     Giải thích công dụng từng loại thoát phoi và góc thoát. 3.     Nhận biết công dụng từng loại vật liệu làm dụng cụ cắt. 4.     Trình bày tác động cắt...

loan_pmkt 25/02/2014
Tính gia công cắt của kim loại (p.2)

Tính gia công cắt của kim loại (p.2)

Ảnh hưởng của nhiệt độ và ma sát Trong quá trình cắt gọt nhiệt được tạo ra do: 1.       Biến dạng dẻo xảy ra trong kim loại khi tạo ra phoi cắt. 2.       Ma sát sinh ra do các phoi trượt dọc theo bề mặt dụng cụ cắt. Nhiệt độ cắt gọt phụ thuộc vào kiểu kim loại, tăng...

loan_pmkt 25/02/2014
Tính gia công cắt của kim loại (p.1)

Tính gia công cắt của kim loại (p.1)

Tính gia công cắt của kim loại Nội dung Sau khi hoàn tất Bài học này bạn sẽ có khá năng; 1.        Giải thích các yểu tố tác động đến tinh gia công cắt của kim loại. 2.        Trình bày tác dụng của góc thoát phoi âm và dương trên dụng cụ cắt. 3.        Hiểu các tác động của...

loan_pmkt 25/02/2014
Cắt gọt kim loại(p.2)

Cắt gọt kim loại(p.2)

Các kiểu phoi cắt Các nguyên công được thực hiện trên máy tiện, máy phay, hoặc các máy công cụ tương tự, tạo ra các phoi cắt với ba kiểu cơ bản: không liên tục (Hình 27-8), liên tục (Hình 27-9), và liên tục với biên nén ép (Hình 27-10). Kiểu 1 phoi không liên tục Các phoi không...

loan_pmkt 25/02/2014
Cắt gọt kim loại(p.1)

Cắt gọt kim loại(p.1)

Loài người đã sử dụng công cụ để cắt gọt kim loại hàng trăm năm nhưng chưa thực sự hiểu rõ kim loại được cắt gọt như thế nào và điều gì xảy ra khi dụng cụ cắt tiếp xúc với kim loại. Trong nhiều năm, người ta cho rằng kim loại tiếp xúc với dụng cụ cắt bị...

loan_pmkt 25/02/2014
Các quy trình hoàn tất mài rà

Các quy trình hoàn tất mài rà

Mài rà Mài rà là quy trình mài được dùng để loại bỏ lượng dư rất nhỏ khỏi bề mặt kim loại cần có độ phẳng, độ chính xác và độ bóng cao. Mài rà có thể được thực hiện để: 1.       Tăng độ chống mài mòn cho chi tiết. 2.       Tăng độ bóng và độ chính xác bề...

loan_pmkt 25/02/2014
Các quy trình hoàn tất chuốt, xọc

Các quy trình hoàn tất chuốt, xọc

Các quy trình hoàn tất chuốt, xọc Các dụng cụ cắt cầm tay nói chung được dùng để cắt bỏ các lượng nhỏ kim loại và được thiết kế để thực hiện các nguyên công đặc biệt. Dao chuốt, có nhiều kiểu và kích cỡ, được dùng để làm cho lỗ có kích thước chính xác và độ bóng...

loan_pmkt 25/02/2014
1 2

Powered By: FreeNulled.top