Home Autodesk Revit Mep 2013 ĐƯỜNG ỐNG CƠ KHÍ Revit MEP

ĐƯỜNG ỐNG CƠ KHÍ Revit MEP

536
0
SHARE

Đường ống cơ khí là huyết mạch của một hệ thống sưởi ấm/làm lạnh.

Trong chương này, bạn sẽ học được làm thế nào để:

  • Điều chỉnh và sử dụng các thiết lập đường ống cơ khí
  • Chọn và sử dụng các tùy chọn ống định tuyến tốt nhất cho dự án của bạn
  • Điều chỉnh phụ kiện đường ống
  • Điều chỉnh bản vẽ của ống

THIẾT LẬP ĐƯỜNG ỐNG CƠ KHÍ

Khi thiết lập các đường ống cơ khí để định tuyến, bạn sẽ muốn áp dụng vật liệu ống thích hợp. Các khu vực này là hệ thống đường ống, phụ kiện, vật liệu ống, bảng đường ống kích thước, và bảng các chất lỏng, trong đó mỗi thứ được mô tả ở đây chi tiết hơn. Một khi bạn thiết lập các khu vực này, bạn có thể tập trung vào định tuyến tự động hoặc sử dụng định tuyến của đường ống.

Đường ống hệ thống: Đây là các đường ống được thể hiện mặc định vào Revit. Bạn có một số lượng quyền tự do giới hạn để điều chỉnh các thông số cho các family hệ thống.

Phụ kiện: Đây có thể được áp dụng cho các thông số của các đường ống hệ thống sẽ tự động cư trú trong hệ thống đường ống và mô hình. Phụ kiện đường ống phải được nạp vào mô hình cho hệ thống để làm việc.

Vật liệu ống: Điều này được thiết lập trong Mechanical Settings→Sizes. Điều này cho phép bạn nhân bản một vật liệu ống, đổi tên nó, và áp dụng các đặc điểm kỹ thuật vật liệu đường ống và độ nhám của thành ống.

Bảng kích thước ống: Điều này được thiết lập trong Mechanical Settings→Sizes.Điều này cho phép bạn sao chép và điều chỉnh bên trong đường kính ống, đường kính ống bên ngoài, và kích thước đường ống về các chi tiết kỹ thuật của nhà sản xuất.

Bảng chất lỏng: Được thiết lập trong Mechanical SettingsSizes. Điều này cho phép bạn sao chép, đổi tên, và điều chỉnh loại chất lỏng cũng như độ nhớt, nhiệt độ và mật độ.

Một số tài liệu nâng cao bạn có thể tham khảo: