Home Inventor Download Autodesk Inventor 2012 Full

Download Autodesk Inventor 2012 Full

888
0
SHARE

Autodesk Inventorphần mềm thiết kế 3D cơ khí dạng mô hình khối rắn, phần mềm này dùng để tạo ra nguyên mẫu kỹ thuật số 3D giúp hình dung, thiết kế và mô phỏng các sản phẩm trên môi trường 3D.

Link download Autodesk Inventor 2012: 34 bit và 64 bit
http://extabit.com/file/27avn3iuzvo4k/0.AC.Inventor.Pro.part01.rar
http://extabit.com/file/27avn3iuzvo2c/0.AC.Inventor.Pro.part02.rar
http://extabit.com/file/27avn3iuzw0o4/0.AC.Inventor.Pro.part03.rar
http://extabit.com/file/27avn3iuzvo44/0.AC.Inventor.Pro.part04.rar
http://extabit.com/file/27avn3iuz8nwk/0.AC.Inventor.Pro.part05.rar
http://extabit.com/file/27avn3iuz9gec/0.AC.Inventor.Pro.part06.rar
http://extabit.com/file/27avn3iuz9jn8/0.AC.Inventor.Pro.part07.rar
http://extabit.com/file/27avn3iuz8hro/0.AC.Inventor.Pro.part08.rar
http://extabit.com/file/27avn3iv3m944/0.AC.Inventor.Pro.part09.rar
http://extabit.com/file/27avn3iuz96z8/0.AC.Inventor.Pro.part10.rar
http://extabit.com/file/27avn3iuzw0no/0.AC.Inventor.Pro.part11.rar