Home Autodesk Revit Mep 2013 Điều chỉnh phụ kiện và các phần nối Revit MEP

Điều chỉnh phụ kiện và các phần nối Revit MEP

484
0
SHARE

Để mở rộng việc thiết kế chọn một trong các phụ kiện (thường là ống nối uốn cong và chữ T). Bạn sẽ thấy một dấu hiệu nhỏ cộng (+) liền kề. Bấm vào nút này, sẽ lần lượt bẻ cong thành một chữ T vào một vị trí giao nhau, loại bỏ sự cần thiết phải xóa phụ kiện và chèn thích hợp.

ĐỊNH KÍCH THƯỚC ỐNG DẪN

Sử dụng phím Tab để chọn hệ thống của bạn. Với hệ thống được lựa chọn, bạn có thể sử dụng Duct/Pipe Sizing Tool. Hình cho thấy các tùy chọn có sẵn khi sử dụng công cụ Dialog Sizing Duct.

phu kien revit 1

Phương pháp định kích thước ống dẫn

Mặc dù phương pháp kích thước mà bạn chọn có thể được áp dụng cho toàn bộ hệ

thống, điều này không được nhất thiết phải là cách hiệu quả nhất để làm việc.

Các phương pháp khác cho các kích thước như sau:

-    Ma sát

-    Vận tốc

-    Ma sát bằng nhau

-    Phần tĩnh

Ma sát và vận tốc có thể được sử dụng độc lập với nhau ngoài ra, chúng có thể được sử dụng kết hợp với chức năng AndOr.

Điều này cho phép các nhà thiết kế để buộc các ống kích thước để đáp ứng các thông số quy định cho cả Velocity and Friction. Ma st bình đẳng và phần tĩnh được sử dụng lại phương pháp dùng ASHRAE Duct Fitting Database.

Tính chất không khí được thiết lập trong hộp thoại Mechanical Settings như là kích thước của ống dẫn được sử dụng trong các tính toán kích thước thực tế.

phu kien revit 2

Các thiết lập: Calculated  Size  Only,  Match Connector Size, and Larger Of Connector And Calculated.

phu kien revit 3

Tùy thuộc vào giai đoạn thiết kế hoặc vai trị thực tế của bạn, bạn có thể chọn để chọn Calculated Size Only, bởi vì thiết kế vẫn cịn trong giai đoạn đầu và thiết bị chung…

Tuy nhiên, sau này trong các dự án hoặc nhà thầu, khi thiết bị đã được quy định, bạn có thể muốn chọn Match Connector Size and Larger Of  Connector And Calculated để giảm kích thước ống dẫn được sử dụng trong dự án, giảm chi phí sản xuất của bạn.

Điều này cũng cho phép bạn chỉ định một giới hạn về kích thước của các ống dẫn, mà

hơn nữa có thể làm giảm chi phí hoặc cung cấp cho bạn khả năng để xác định.

Một số tài liệu bạn có thể tham khảo: