Home CAD/CAM Đề tài Catia thiết kế và mô phỏng các cơ cấu máy

Đề tài Catia thiết kế và mô phỏng các cơ cấu máy

517
0
SHARE

1/ Đề cương chi tiết :

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG I: DẪN NHẬP

CHƯƠNG II : TỔNG QUAN VỀ PHẦN MỀM CATIA

CHƯƠNG III : VẼ PHÁC THẢO

CHƯƠNG IV : VẼ THIẾT KẾ 2D

CHƯƠNG V: THIẾT KẾ CHI TIẾT

CHƯƠNG VI : LẮP RÁP CHI TIẾT

CHƯƠNG VII : TẠO BẢN VẼ 2D TỪ BẢN VẼ 3D

CHƯƠNG VIII : PHÂN TÍCH KẾT CẤU

CHƯƠNG XI : MÔ PHỎNG ĐỘNG HỌC

CHƯƠNG X : KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

http://www.mediafire.com/view/8hfe3rcp8c1f2r3/phanmemkythuat.com_Đề_tài_Catia_thiết_kế_và_mô_phỏng_các_cơ_cấu_máy.pdf