Home Phần mềm khác Công dụng của các công cụ tạo mẫu thiết kế nhẫn trong...

Công dụng của các công cụ tạo mẫu thiết kế nhẫn trong Tools menu – Matrix 7

989
0
SHARE

11

Menu này là nơi bạn sẽ tìm thấy các công cụ cơ bản nhất mà bạn sẽ tiến hành tạo mẫu thiết kế trong Matrix 7 , cũng như một số các công cụ nâng cao  bạn sẽ học để tạo mô hình. Những công cụ tạo thành các khối  mô hình của bạn bao gồm các công cụ:

 • Ring Rail: Tạo kích thước nhẫn cơ bản
 • Profile Placer: Gán một hình dạng mặt cắt ngang hoặc các hình mặt cắt profile vào nó.
 • Kiểm soát thông qua “Rails” (Outer Rail, Curve Transform Tool, Custom Rail, Advanced Custom Rail)
 • Kiểm soát “Profiles” hoặc hình dạng mặt cắt ngang bạn sẽ được dựng (Profile Merge, Get Profile)

Các công cụ khác giúp bạn làm việc trên mô hình Matrix 7 của bạn, bao gồm:

 • Surface pullback: Công  cụ để tạo ra một bề mặt hình chữ nhật
 • Boolean Builder: Cắt bỏ hoặc thêm hình.
 • Mesh Mapper: Gán một mô hình lưới để thêm một yếu tố thiết kế hoặc kết cấu.
 • Ring Resizer: Thay đổi kích cỡ của nhẫn khi nó đã được dựng hình
 • Object Checker: Kiểm tra các đối tượng
 • Metal Weights: Trọng lượng của sản phẩm thiết kế
 • Mirror Mode: Thiết kế hình ảnh đối xứng với Mirror
 • Profile Cap: Tạo các đối tượng trên một đường cong và tạo nắp kín của một hình.

3

 

Bạn có thể tham khảo thêm một số tài liệu Matrix sau:

Hướng dẫn Matrix cơ bản Level 1

Hướng dẫn sử dụng Matrix cơ bản Level 2

Hướng dẫn thiết kế nữ trang nâng cao với Matrix Level 1

Hướng dẫn thiết kế nữa trang nâng cao với Matrix Level 2