Home Catia Chu trình gia công Zlevel Machining trong Catia

Chu trình gia công Zlevel Machining trong Catia

319
0
SHARE

- Chu trình gia công Zlevel là chu trình gia công tinh hoặc bán tinh, chu trình này gia công tất cả Part bằng các mặt phẳng Planes song song nằm ngang vuông góc với trục dụng cụ cắt Tool Axis.

  • Click nút Zlevel. Hộp thoại hiện ra:
  • Geometry  :

- Tương tự như chu trình Sweep. Tuy nhiên cần chú ý một điều là nếu chọn vùng gia công là theo kiểu Select Faces… trong Menu ngữ cảnh hiện ra khi Right Click vào vùng màu đỏ Part trên ICon động sau đó chọn 1 mặt Faces đơn và không sử dụng công cụ Part Autolimit, dụng cụ cắt sẽ gia công cả 2 phía của Face. Nếu sử dụng Part Autolimit, dụng cụ cắt sẽ dừng khi nó vươn tới cạnh của Face (như hình dưới đây):

lev catia 1

  • Machining Parameter Strateg  :lev catia 2

          + Machining Mode: Định nghĩa kiểu vùng gia công.

lev catia 3

+ Pass Overlap: Chiều rộng của phần đè lên nhau của cuối của 1 pass trên phần đầu của nó (pass đó).

lev catia 4

  • Gọi Menu ngữ cảnh của vùng màu đỏ Part trong Geometry Tab. Chọn Select Faces… để chọn các Faces thắt lưng xung quanh bên ngoài của Part.
  • lev catia 5

- Click OK để xác nhận.

  • Click Replay. Như vậy bên ngoài của Part đã được gia công.

lev catia 6