Home Delcam Chỉnh sửa hình nổi Artcam Pro 9

Chỉnh sửa hình nổi Artcam Pro 9

914
0
SHARE

Tổng quan

Các tùy chọn ArtCAM có sẵn để chỉnh sửa trực tiếp mô hình Hình nổi.

Ví dụ hình nổi con thằn lằn

  • Mở mô hình Lizard.art từ D:\Users\training\ArtCam Data\.
  • Lưu mô hình là:-

D:\Sử dụngr\training\COURSEWORK\ArtCAMPro-Jobs\training-lizard

 

Chiều cao tổng quát được tạo bằng cách sử dụng Scale Relief Height. Tùy chọn Preserve Detail nếu chiều cao được chọn dài hơn quá trình nhưng giữ lại các tính năng bị xóa với  general scaling.

nn artcam 1 nn artcam 2 nn artcam 3 nn artcam 4

  • Chọn Offset Relief.

Nút Offset Relief cho phép bạn Offset hình nổi bởi khoảng cách xác định bên trong hoặc bên ngoài.

nn artcam 5

  • Chọn OK trên Offset Distance 1. (Hình nổi có chiều cao 36mm).

Draft Angle được thêm vào hình nổi. lệnh này có trên Relief pull down menu.

  • Từ Relief pull down menu, Chọn Add Draft.

Add Draft Angle xuất hiện và giá trị góc phác thảo thích hợp được nhập.

nn artcam 6

  • Nhập Draft angle 45 và nhấn ApplyFinish.

Góc phác thảo lơn được chọn để phóng đại hiệu quả thêm bản thảo trên  hình nổi.

nn artcam 7