Home Proe/Creo Cấu hình phân tích tĩnh Creo Parametric 2.0

Cấu hình phân tích tĩnh Creo Parametric 2.0

450
0
SHARE

Phân tích tĩnh cho phép bạnxác định trạng thái nghỉ của cơ cấu khi nó phụ thuộc vào lực.

StaticAnalysis:

  • Tìm trạng thái nghỉ.
  • Tốc độ đồ thị với số lần lặp.
  • Điều chỉnh hệ số bước tối đa.

ptich tinh 1

Hình  1– Biểu đồ gia tốc

ptich tinh 2

Hình  2– Trạng thái ban đầu

ptich tinh 3

Hình  3– Trạng thái nghỉ

Cấu hình phân tích tĩnh

Phân tích tĩnh là một nhánh của cơ học với lực tác dụng lên một phần thân khi nó đang ở trạng thái cân bằng. Trong một phân tích tĩnh, Creo Parametric tìm kiếm một cấu hình mà trong đó tất cả tải và các lực trong cơ cấu cân bằng nhau. Bạn có thể sử dụng một phân tích tĩnh để có một cấu hình ổn định của cơ cấu trước khi thiết lập cơ cấu trong chuyển động.

Khi bạn chạy một phân tích tĩnh, một đồ thị của gia tốc so với số lần lặp lại xuất hiện, hiển thị tốc độ tối đa của các đối tượng của cơ cấu. Là quá trình tính toán phân tích, cả hai màn hình hiển thị đồ thị và mô hình hiển thị thay đổi để phản ánh các vị trí trung gian đạt được trong việc tính toán. Khi tốc độ  tối đa cho cơ cấu đạt đến 0, cơ cấu của bạn đã đạt đến một cấu hình tĩnh.

MaximumStepFactor

Bạn có thể điều chỉnh các kích thước bước tối đa giữa mỗi lần lặp của các phân tích tĩnh bằng cách thay đổi MaximumStepFactortrên các tab Preferences

Trong hộp thoại  Analysis Definition. Việc giảm giá trị này làm giảm sự thay đổi vị trí giữa mỗi lần lặp và có thể hữu ích khi phân tích cơ cấu kết hợp gia tốc lớn. Kích thước bước mặc định là 1.