Home Jdpaint Cách tạo bề mặt theo biên dạng 2D trong Jdpaint

Cách tạo bề mặt theo biên dạng 2D trong Jdpaint

614
0
SHARE

Tạo mặt thông qua biên dạng cho trước.

2d jd 1

 

Vẽ các đường biên kín, sau đó chọn lệnh, rồi nhấp chọn đường biên dạng, mặt phủ sẽ được tạo trong các đường biên.

2d jd 2 2d jd 3