Home Catia Cách ràng buộc chi tiết có khoảng cách với một chi tiết...

Cách ràng buộc chi tiết có khoảng cách với một chi tiết khác trong Catia

349
0
SHARE

Lệnh này cho phép bạn thay đổi khoảng cách từ chi tiết này tới chi tiết khác. Gía trị Offset này luôn hiển thị ở ngay cả những lệnh Offset tiếp theo.

  1. Mở File AssemblyConstraint02.CATProduct trong document.

catia11.1

  1. Lựa chọn bề mặt cần tạo khoảng cách ví dụ ở đây bạn chọn bề mặt màu vàng.
  2. Nháy chuột vào biểu tượng Offset Constraint
  3. Lựa chọn tiếp bề mặt làm gốc để so sánh bề mặt trên với bề mặt này. Ở đây bạn chọn bề mặt màu xanh.
  4. Hộp thoại Offset Constraint xuât hiện, bạn nhập giá trị khoảng cách vào trong phần Offset.Ví dụ ở đây bạn nhập giá trị là 38.

catia11.2

 

  1. Ngoài ra bạn chọn một trong ba lựa chọn sau chúng sẽ cho những kết quả khác nhau.

*   Undefined (the application finds the best solution).

*  Same.

*    Opposite

  1. Kích chuột vào OK xác định hoàn thành công việc.
  2. Nháy chuột vào tiếp biểu tượngcatia11.3Khi đó bạn thu được kết quả.

catia11.4