Home Catia Cách lắp rắp có góc nghiêng giữa hai chi tiết trong Catia

Cách lắp rắp có góc nghiêng giữa hai chi tiết trong Catia

581
0
SHARE

Phần này cho phép bạn tạo ra những góc mới từ hai chi tiết bạn đầu. Những góc này mang giá trị phù hợp với yêu cầu của bạn mà không phải là những góc mang giá trị mặc định.

Mở File AssemblyConstraint03.CATProduct trong document.

  1. Nháy chuột vào biểu tượng Angle Constraỉnt.
  2. Lựa chọn bề mặt liên kết tạo góc, ví dụ ở đây bạn chọn chi tiết màu xanh.

catia12.1

 

  1. Lựa chọn tiếp chi tiết cần quay so với chi tiết ban đầu ở đây bạn chọn chi tiết màu đỏ.

 

catia12.2

  1. Hộp thoại Angle Constraint xuất hiện. Trong hộp thoại Angle Constraint bạn có thể lựa chọn một trong bốn yếu tố sau đây để thấy được sự khác nhau.

*  Perpendicularity.

^ Angle.

•* Planar angle.

 

catia12.3

  1. Lựa chọn giá trị 400 vào phần Angle.
  2. Nháy chuột vào OK xác định hoàn thành công việc.
  3. Nháy chuột vào tiếp biểu tượngcatia11.3Khi đó bạn thu được kết quả.

catia12.4

Học Mastercam 2tr - Học CNC 2tr - Cơ khí Solidworks-Học Catia 1.5 tr - Học ProE 1.5tr - Học NX 2.4 tr - Học thiết kế ngược - Học giày dép
Học vẽ Mẫu Jpaint/Artcam-Gia công PowerMill - Gia công Alphacam - Chi tiết máy Inventor- Nữ trang Matrix- Khuôn Cimatron

Các lớp kỹ thuật

Chương trình đào tạo cơ bản và nâng cao mảng cơ khí, xây dựng.

Tài liệu kỹ thuật

Tài liệu và DVD chuyên ngành nhằm tự học để phục vụ cho công việc

Tuyển dụng

Tuyển giảng viên đào tạo và cộng tác viên Part-time toàn quốc.

Download ứng dụng

Cài đặt để tự học các phần mềm kỹ thuật trên điện thoại miễn phí

Advance Cad YT

Kênh video chất lượng để tự học các phần mềm kỹ thuật miễn phí