Home Mastercam Cách chọn Contour, chuỗi gia công trong mastercam

Cách chọn Contour, chuỗi gia công trong mastercam

1910
0
SHARE

<strong>a. Contour Definition: xác định contour

Một đường contour bao gồm một số đối tượng   hình học kết nối với nhau thành hình

biên dạng của chi tiết gia công. Lợi ích của việc xác định contour cho phép nhiều đối tượng   của hình dạng chi tiết được định dạng thống nhất thành một đối tượng   đơn. Điều này giúp thuận tiện trong việc gia công theo đường contour hay gia công pocket chỉ với một chuyển động liên tục của dụng cụ cắt.

b. Chaining Direction: xác định hướng ràng buộc

Điểm chọn trên đối tượng   đầu tiên sẽ xác định vị trí bắt đầu và hướng ràng buộc của contour. Hướng ràng buộc cũng chính là hướng của contour. Hướng ràng buộc bắt đầu tại điểm cuối của đối tượng  , bắt điểm cuối nào gần vị trí chọn nhất và trỏ đển điểm cuối c̣n lại.

p 1

Có 2 loại contour là kín (close)hở (open). Trong contour kín, đối tượng   đầu và

cuối được nối với nhau. Trong contour hở, đối tượng   đầu và cuối không được nối với nhau. Contour dùng trong gia công pocket phải là contour kín

 p 2

MasterCam cùng cấp các phương pháp ràng buộc các đối tượng   vào trong contour theobảng sau:

Dưới đây cùng cấp những kiểu chọn biên dạng thường dùng:

p 4

Học Mastercam 2tr - Học CNC 2tr - Cơ khí Solidworks-Học Catia 1.5 tr - Học ProE 1.5tr - Học NX 2.4 tr - Học thiết kế ngược - Học giày dép
Học vẽ Mẫu Jpaint/Artcam-Gia công PowerMill - Gia công Alphacam - Chi tiết máy Inventor- Nữ trang Matrix- Khuôn Cimatron

Các lớp kỹ thuật

Chương trình đào tạo cơ bản và nâng cao mảng cơ khí, xây dựng.

Tài liệu kỹ thuật

Tài liệu và DVD chuyên ngành nhằm tự học để phục vụ cho công việc

Tuyển dụng

Tuyển giảng viên đào tạo và cộng tác viên Part-time toàn quốc.

Download ứng dụng

Cài đặt để tự học các phần mềm kỹ thuật trên điện thoại miễn phí

Advance Cad YT

Kênh video chất lượng để tự học các phần mềm kỹ thuật miễn phí