Home Mastercam Cách chia một đối tượng thành nhiều đối tượng ...

Cách chia một đối tượng thành nhiều đối tượng nhỏ trong mastercam

755
0
SHARE

<strong>Two pieces: Chia đường cong thành hai đối tượng   tại điểm chia

- Chọn đối tượng

- Chọn điểm để chia

b. At length: Chia đường cong thành 2 đoạn với chiều dài cho trước

- Chọn đối tượng

- Nhập chiều dài

c. Mny pieces Chia đường cong thành nhiều đoạn có chiều dài bằng nhau

- Chọn đối tượng  , xác lập các thông số đoạn, chiều dài mỗi đoạn

- Chọn OK  để thực hiện lệnh.

  1. At intersection Chia các đường cong tại các giao điểm của chúng

- Chọn các đối tượng   cắt nhau

- Chọn OK kết thúc việc chọn

e. Cirle : Chia đường tròn thành các cùng tròn

- Chọn đường tròn, ENTER

- Nhập số đoạn chia

f . Spline to arcs: Chuyển đường Spline thành các cùng tròn và đường thẳng

- Chọn đối tượng

- Chọn Done kết thúc việc chọn

- Xác lập các thông số:

Dispose = K: giữ đường Spline

Dispose = B: dấu đường Spline

Dispose = D: xóa đường Spline

- Chọn Do it để thực hiện lệnh.

 

Tag:

  • chia doi tuong deu trong mastercam
  • chia duong tron trong mastercam

Học Mastercam 2tr - Học CNC 2tr - Cơ khí Solidworks-Học Catia 1.5 tr - Học ProE 1.5tr - Học NX 2.4 tr - Học thiết kế ngược - Học giày dép
Học vẽ Mẫu Jpaint/Artcam-Gia công PowerMill - Gia công Alphacam - Chi tiết máy Inventor- Nữ trang Matrix- Khuôn Cimatron

Các lớp kỹ thuật

Chương trình đào tạo cơ bản và nâng cao mảng cơ khí, xây dựng.

Tài liệu kỹ thuật

Tài liệu và DVD chuyên ngành nhằm tự học để phục vụ cho công việc

Tuyển dụng

Tuyển giảng viên đào tạo và cộng tác viên Part-time toàn quốc.

Download ứng dụng

Cài đặt để tự học các phần mềm kỹ thuật trên điện thoại miễn phí

Advance Cad YT

Kênh video chất lượng để tự học các phần mềm kỹ thuật miễn phí