Home Mastercam Các tùy chọn trên thanh operations manager.

Các tùy chọn trên thanh operations manager.

567
0
SHARE

<a href=”http://phanmemkythuat.com/wp-content/uploads/2015/04/tuy-chon-1.jpg”>tuy chon 1

tuy chon 2Backplot : tạo backplot cua việc chon lựa đường chạy dao trên màn hình.

tuy chon 3

tuy chon 4Verify : xem phướng án mô phỏng gia công

tuy chon 5

tuy chon 6Post : chuyển dữ liệu vế đường chay dao sang chữơng trình NC

tuy chon 7Hàm Backplot: hàm này hiển thị đường chay dao khi đưa ra 1 phương pháp khác (tái tạo lại đường chạy dao).

 

 

Học Mastercam 2tr - Học CNC 2tr - Cơ khí Solidworks-Học Catia 1.5 tr - Học ProE 1.5tr - Học NX 2.4 tr - Học thiết kế ngược - Học giày dép
Học vẽ Mẫu Jpaint/Artcam-Gia công PowerMill - Gia công Alphacam - Chi tiết máy Inventor- Nữ trang Matrix- Khuôn Cimatron

Các lớp kỹ thuật

Chương trình đào tạo cơ bản và nâng cao mảng cơ khí, xây dựng.

Tài liệu kỹ thuật

Tài liệu và DVD chuyên ngành nhằm tự học để phục vụ cho công việc

Tuyển dụng

Tuyển giảng viên đào tạo và cộng tác viên Part-time toàn quốc.

Download ứng dụng

Cài đặt để tự học các phần mềm kỹ thuật trên điện thoại miễn phí

Advance Cad YT

Kênh video chất lượng để tự học các phần mềm kỹ thuật miễn phí