Home Proe/Creo Các tùy chọn tiết diện cho Blend Surface Creo Parametric 2.0

Các tùy chọn tiết diện cho Blend Surface Creo Parametric 2.0

370
0
SHARE

 Các công cụ hiệu chỉnh phần tiết diện giúp tạo các blend như ý muốn.

  • Công cụ bao gồm:

–  Blendvertex

–  Blendingtoapoint

chon tdien 1

Hình1– TIết diện với số đường khác nhau

chon tdien 2

Hình2– Thêm điểm để đủ số cạnh giữa các tiết diện

Ngoài ra còn có một số tùy chọn khác.

  • Shapeoptions:

–  Smooth

–  Straight

  • Endoptions:

–  OpenEnds

–  Capped Ends

chon tdien 4

Hình 1–Blend SurfaceOptions

chon tdien 5

Hình2–SmoothBlend OptionResult

Hình3–StraightBlendOption ResultwithCappedEnds

 

chon tdien 6

ShapeOptions

Bạn có thể xác định làm thế nào mà các tiết diện khác nhau có thể kết nối với nhau. Bạn có thể tham khảo hai phương pháp bên dưới:

  • Smooth – blend nối hai tiết diện bằng cách sử dụng đường nối mượt như trong Hình2. Đây là tùy chọn mặc định.
  • Straight–  Blend các tiết diện bằng cách sử dụng các đường nối thẳng nhưHình3.

chon tdien 3

EndOptions

Các tiết diện đầu và cuối của blend có thể xác định riêng theo các tùy chọn dưới đây:

  • OpenEnds– Cho mặt cuối hở nhưHình2, Cả hai mặt của blend đều hở
  • CappedEnds– Tạo mặt kín cho các tiết diện đầu và cuối của blend.