Home CAM Solidcam Các thiết lập chế độ cắt Profile phay solidcam 2013

Các thiết lập chế độ cắt Profile phay solidcam 2013

582
0
SHARE

<h2>Rought phaycam 1

Phần này cho phép các bạn có thể sử dụng để gia công thô biên dạng.

Step down

Khi gia công thô biên dạng, chiều sâu các lớp cắt là không đổi. Giá trị của Step down xác định khoảng cách giữa bề mặt đang gia công với bề mặt chưa gia công hoặc đã gia công. t phaycam 2

 

Finisht phaycam 3

Phần này cho phép các bạn sử dụng để gia công tinh biên dạng.

Number of passes

SolidCAM cho phép các bạn thiết lập số lớp cắt tinh cuối cùng để đạt được bề mặt có chất lượng mong muốn. Các bạn có thể nhập số lớp cắt tinh này ở đây.

Extension/Overlap

Tùy chọn này cho phép các bạn có thể nối dài biên dạng  theo hướng đi tới của mỗi biên dạng đó.

Step down

Thông số này thiết lập khoảng cách giữa bề mặt đang gia công với bề mặt chưa gia công hay đã gia công.

t phaycam 4

Vùng đáy sẽ được gia công trong một lần cắt bằng với thông số của Profile Depth .

Phay tinh thành bên được sử dụng từ thông số Upper level xuống thông số Profile depth trong lần cắt cuối cùng.

 

Depth cutting typet phaycam 5

Phần này cho phép các bạn có thể thiết lập cách nối liền giữa các lớp cắt với nhau như: Zigzag hay One way.

 t phaycam 6

vPhần Link

Phần cho cho phép các bạn có thể thiết lập các thông số của việc vào dao hay thoát dao đối với biên dạng gia công.

Rampingt phaycam 7

Mục này xác định việc nào dao như thế nào tại ngay điểm bắt đầu gia công. Các bạn có thể chọn một trong các kiểu sau:

  • Rapid : cách vào dao sẽ giảm từ chế độ nhạy nhanh từ khoảng cách hành trình chạy không xuống đến mặt phẳng gia công. Sử dụng tùy chọn này khi các bạn chắc chắn rằng sẽ không có bất kỳ vật cản trở nào trên đường đi của dao.
  • Feed :dao sẽ di chuyển ở chế độ chạy nhanh xuống tới khoảng cách an toàn. Sau đó, dao sẽ giảm tốc độ từ từ xuống cho đến khi dao cắt vào vật liệu cần gia công. Sử dụng tùy chọn này khi các bạn đã biết rằng có chi tiết cần gia công trên đường đi của dao.

Pre-drilling geometry generation

Sau khi nguyên công đã được thiết lập và lưu lại, SolidCAM sẽ tự động hình thành biên dạng khoan trước.

Lead in/Lead out

Tùy chọn này cho phép các bạn tùy chỉnh cách để dao bắt đầu va vào hay thoát ra khỏi chi tiết gia công.

 

Học Mastercam 2tr - Học CNC 2tr - Cơ khí Solidworks-Học Catia 1.5 tr - Học ProE 1.5tr - Học NX 2.4 tr - Học thiết kế ngược - Học giày dép
Học vẽ Mẫu Jpaint/Artcam-Gia công PowerMill - Gia công Alphacam - Chi tiết máy Inventor- Nữ trang Matrix- Khuôn Cimatron

Các lớp kỹ thuật

Chương trình đào tạo cơ bản và nâng cao mảng cơ khí, xây dựng.

Tài liệu kỹ thuật

Tài liệu và DVD chuyên ngành nhằm tự học để phục vụ cho công việc

Tuyển dụng

Tuyển giảng viên đào tạo và cộng tác viên Part-time toàn quốc.

Download ứng dụng

Cài đặt để tự học các phần mềm kỹ thuật trên điện thoại miễn phí

Advance Cad YT

Kênh video chất lượng để tự học các phần mềm kỹ thuật miễn phí