Home Autodesk Revit Mep 2013 Các lệnh trong Measure Revit MEP

Các lệnh trong Measure Revit MEP

400
0
SHARE

Các lệnh trong Measure dùng để tạo đường gióng khoảng cách

lenh meas 1

lenh meas 2

 

Một số tài liệu bạn có thể tham khảo: